|

A

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)  (European Qualifications Framework (EQF)

Öğrenme kazanımlarına dayanılarak ulusal yeterlilik sistemlerinin ve çerçevelerinin dönüştürülme aracı olarak işlev gören, sekiz seviyeden oluşan yapı