|

ECVET Nedir?

ECVET: MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

ECVET ( EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING)

ECVET NEDİR?

ECVET, mesleki eğitim ve öğretimde farklı öğrenme yolları ile elde edilmiş öğrenme kazanımlarının (bilgi, beceri ve yetkinliklerin) ülkeler arası transferinin sağlanması,  tanınması ve biriktirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir kredi transfer sistemdir.

ECVET, öğrenme kazanımlarının transferi, tanınması ve biriktirilmesinde Avrupa çapında ortak bir dil oluşturarak öğrenme süreçlerinde hareketliliği desteklemektedir.

ECVET, bireylerin farklı bir ülkede, farklı bir eğitim ve öğretim kurumunda ve farklı bir öğrenme ortamında elde ettikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerin kendi ülkelerinde anlaşılması ve tanınmasını kolaylaştırmaktadır.

Öğrenme kazanımlarının biriktirilmesi ve transferi yaklaşımını benimseyen ECVET sayesinde ülkelerin sahip oldukları yeterlilik sistemleri kolaylıkla karşılaştırılabilmektedir.

ECVET ‘İN AMAÇLARI NELERDİR?

1-Ülkeler arasında bireylerin hareketliliğini kolaylaştırmak

Bireylerin başarıyla elde ettikleri öğrenme kazanımlarının bir ülkeler arasında ve ulusal düzeyde bir yeterlilik sisteminden başka bir yeterlilik sistemine aktarmaya olanak sağlar.

2- Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

Ülkeler ve sektörler arasındaki hareketlilik sağlanırken başka bir öğrenme ortamında kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler sayesinde hayat boyu öğrenme desteklenir.