|

ECVET Araçlarının Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği Projelerinde Kullanılışı Toplantısı


ECVET (Mesleki Eğitimde Kredi/Kazanım Transfer Sistemi) bireylerin farklı bir ortamda elde ettikleri mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri bir başka öğrenme ortamına taşıyarak biriktirmelerini sağlayan bir araçlar ve prensipler sistemidir. ECVET’in Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği projelerinde nasıl uygulanabileceğini öğrenmek isteyen tüm mesleki eğitim sorumlularına açık olan toplantı iki gün sürecek olup, 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:00-17:00 ve 25 Aralık 2018 Salı 9:30-13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Toplantı mekan bilgisi aşağıdaki kayıt formunda yer almaktadır.

Toplantının ilk gününde ECVET hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. İkinci gün ise katılımcılardan mesleki eğitim alanlarındaki Çerçeve Öğretim Programlarından 2 farklı öğrenme çıktısı belirlemeleri ve bu öğrenme çıktıları üzerine ECVET araçlarını kullanarak bir Öğrenici Hareketliliği Projesi kurgulamaları istenecektir. Bu öğrenme çıktılarının öğrencilerin yurt dışında bir işletmede staj yaparak elde edebilecekleri bir öğrenme çıktısı olması önem arz etmektedir.

Toplantı kapsamında Ankara dışından gelecek katılımcılar için talep etmeleri halinde 24 Aralık Pazartesi girişli bir gecelik yarım pansiyon konaklama kurumumuzca karşılanabilecektir. Toplantının başlangıç ve bitiminde birer öğle yemeği olacaktır. Bunun haricinde seyahat ve harcırah konusunda kurumumuzun bir katkısı bulunmamaktadır. Toplantıya katılım için https://goo.gl/forms/WNFqeQBIGEUhN53Q2 bağlantısından kayıt yapılması zorunludur. Katılım onayı için e-posta gönderilecek olup ayrıca bir resmi yazı yazılmayacaktır.