|

Ulusal ECVET Uzmanları Ekibi 2. Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.


ECVET (Mesleki Eğitimde Kredi/Kazanım Transfer Sistemi) bireylerin farklı bir ortamda elde
ettikleri mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri bir başka öğrenme ortamına taşıyarak biriktirmelerini
sağlayan bir araçlar ve prensipler sistemidir. Türkiye’de ECVET’in tanınırlığı ve uygulanabilmesi
konusundaki çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Ulusal ECVET
Uzmanları Ekibi marifetiyle Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilmektedir. Ulusal
ECVET Uzmanları Ekibi belirli aralıklarla toplanıp ECVET konusundaki çalışmalarını
yürütmektedir. 2019 yılı 2. Koordinasyon toplantısı 03 Nisan 2019 ‘da Türkiye Ulusal Ajansı’nda
gerçekleştirilmiştir.


Toplantıda şu gündem maddeleri görüşülmüştür:

1- MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nun mesleki ve teknik eğitim hedeflerinin ECVET bağlamında
değerlendirilmesi,
2- ECVET’in Türkiye’de uygulanabilirliği ve bu kapsamda MEB mevzuatında kaynak
oluşturabilecek ilgili maddeler,
3- ECVET’in tanınırlığı ve uygulanabilirliği hususunda yol gösterici nitelikte bir rehber
oluşturulması,
4- ECVET’in uygulanması durumunda yurt dışına giden öğrencilerin MEB müfredatında yer
almayan kazanımlarının kabul durumu,
5- Türkiye’de ECVET’in mevcut durumu hakkında bir derleme çalışması yapılması,
6- 2019 yılı 3. koordinasyon toplantısının gündeminin ve tarihinin belirlenmesi.