|

Ulusal ECVET Uzmanları Ekibimiz Çalışıyor!


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Express Vet Mobility Database And Guides For Ecvet Cluster Of Countries” adlı Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi’nin 17 Temmuz 2019 tarihinde “Neden ve Nasıl ECVET?' Mesleki Eğitim Hareketliliklerinde ECVET Uygulaması Konferansı” İzmir Hilton’da gerçekleştirildi.

Proje faaliyetleri, ECVET kılavuzları ve araçlarını içeren proje çıktılarının paylaşıldığı ve İzmir İli MTE okullarından ve uluslararası mesleki eğitim ile ilgili temsilcilerin katıldığı toplantıda; Ulusal ECVET Uzmanlarımızdan Dr. Balkır ÖZÜNLÜ tarafından ECVET tanıtımı konusunda bir sunum yapılırken; Hasan Burçin MENTEŞ tarafından da hareketlilik projelerinde kullanılacak online platformun tanıtımı gerçekleştirildi.