|

Duyurular


Ulusal ECVET Uzmanları Ekibi İçin Başvuru İlanı

Tarih: 4.10.2017 08:39:07

Ulusal ECVET Uzmanları Ekibi İçin Başvuru İlanı 2017 ve 2018 yılı içerisinde ECVET konulu farkındalık yaratma ve bilgilendirme çalışmaları devam edecektir. Bahse konu çalışmalarda yer almak üzere ECVET uzmanları ekibine bir akademisyen, bir çevirmen ve bir bilişim personelinin eklenmesi planlanmaktadır. ECVET uzmanı olarak görev yapacak kişiler ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında 2017 yılı sonuna kadar sözleşme imzalanacak ve gerektiğinde 2018 yılını kapsayacak şekilde sözleşme yenilenebilecektir. Uzman olarak seçilecek kişinin hâlihazırdaki brüt maaşının günlük karşılığı hesaplanarak, yıl içinde ECVET konusunda görevlendirildiği gün sayısına göre ödeme yapılacaktır. Ayrıntılar için: http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2017/08/03/ulusal-ecvet-uzmanları-ekibi-için-başvuru-ilanı Başvuru formu aşağıdaki linke gidiniz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGCcml7Bf4dpCdmlSEq77_wmlaKWGD7BwjiI2iwaOJ1D6bQA/viewform


ECVET

Tarih: 15.7.2016 11:41:55

AB Komisyonu mesleki eğitim ve öğretimdeki hareketliliği mümkün kılacak bir yenilik başlattı. Avrupa Komisyonu Avrupa çapındaki mesleki eğitim ve öğretimde kredi transfer sistemine (ECVET) ait planlarını açıkladı. Bu sistem, bireylerin bir başka ülkede edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerinin resmen tanınmasını kolaylaştıracak. Ulusal sistemlerin yerini almayacak ve gönüllülük esasına dayalı bu plan ile Üye Ülkeler arasındaki kredi transferinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ile bireylerin farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda eğitimlerini tamamlayabilmelerinin yolu açılmaktadır. Avrupa Komisyonu ECVET Sayfası (http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm) ECVET Avrupa Sekreteryası (http://www.ecvet-secretariat.eu/en)


ULUSAL ECVET UZMANLARI EKİBİ İÇİN BAŞVURU İLANI

Tarih: 13.6.2017 16:56:49

2014 yılı itibariyle Avrupa Komisyonu, Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Sistemi’nin (ECVET) yerel bazda uygulanmasında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının ilgili ülkelerde uygulanmasından sorumlu Ulusal Ajanslara önemli rol ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu doğrultuda Başkanlığımız 2014 iş programına uygun olarak ECVET Uzmanları Ekibi oluşturmuştur. 2016 yılı içerisinde de ECVET konulu farkındalık yaratma çalışmaları devam edecektir. Bahse konu çalışmalarda yer almak üzere ECVET uzmanları seçilecektir. ECVET uzmanı olarak seçilecek kişiler ile Türkiye Ulusal Ajansı arasında 1 yıllık bir sözleşme yapılacak ve bu kişi kurumu tarafından görevlendirilerek ECVET ile ilgili çalışmalara katılacaktır. Ulusal ECVET ekibinde yer almak isteyenler aşağıdaki başvuru formunu 29 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar doldurmalıdır. http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2016/02/19/ulusal-ecvet-uzmanlari-eki-bi-i-%C3%A7i-n-ba%C5%9Fvuru-i-lani