|

B

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Bilgi (knowledge)

Bir enformasyonun öğrenme yoluyla özümsenmesinin neticesi. Bilgi bir gerçeklikler, ilkeler, teoriler ve uygulamalar bütünüdür ve bir çalışma ya da araştırma alanıyla ilgilidir.

 

Beceri (skills)

Bilgiyi uygulama; görevleri tamamlama ve sorunları çözmek amacıyla beceriyi kullanma yeteneği. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinde, beceriler ya kavramsal (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ya da uygulamalı olarak (el becerisi ve öğrenilen metodların, malzemelerin, araçların ve aygıtların uygulanması,  kullanılması) tasvir edilir.