|

E

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Europass

Becerilerin ve yeterliliklerin Avrupa genelinde açık bir biçimde ve kolayca anlaşılmasını amaçlayan beş belge. Bu belgelerin ikisi (Europass özgeçmiş ve dil pasaportu) doğrudan bireysel olarak hazırlanır; kalan üç belge (Europass hareketlilik, sertifika eki ve diploma eki) katılımcı Avrupa ülkelerindeki ulusal eğitim ve öğretim yetkililerince verilir. Daha fazla bilgi için: http://europass.cedefop.europa.eu

 

Ev sahibi kurum (home institution)

Ev sahibi kurumlar, başarı sağlanan, ECVET’e bağlı notlara dayandırılan öğrenme kazanımlarını geçerli kılar ve tanır; uygun olduğunda başarıyla elde edilen öğrenme kazanımlarını mevcut yeterliliklere katar.