|

ECVET Araçları

ECVET’İN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN KULLANILAN ARAÇLAR NELERDİR? 

Hareketliliği ve hayat boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla yeterliliklerin açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlanması (şeffaflığı), kredi biriktirme sisteminin oluşturulması ve kredi transfer sürecinin tasarlanması ve işletilmesi gerekir. Bunun için bir takım araçlar geliştirilmiştir.

 

• Yeterlilik

• Öğrenme kazanımlarına dayalı tasarlanmış birimler

• Birimlere ve yeterliliklere kredi değerlerinin atanması

• Öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesi

• Öğrenme kazanımlarının doğrulanması

• Öğrenme kazanımlarının tanınması

• Ortaklık için işbirliği protokolü

• Öğrenim sözleşmesi

• Öğrenme süreci sonundaki başarı durumunu gösteren belge (transkript)