|

ECVET Tanımlar

ECVET İLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR

Öğrenme kazanımları: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerdir. 

Birim: Yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümüdür.

Yeterlilik: Yetkili bir otorite tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde elde edilen resmi belgedir.

Kredi: Öğrenme kazanımlarına dayalı çalışma yükünün sayısal olarak ifade edilmesidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bireyin bir yeterliliğe hak kazanması veya bir eğitim programının bir kısmından muaf tutulması için daha önce örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla kazandığı kredilerin ve öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi sürecidir.

ECVET’TEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Not: Bu bölüm şekil ile gösterilebilir. Broşürün tasarımına göre şekil üzerine yerleştirilebilir.

ECVET’İN FAYDALARI NELERDİR?

  1. Bireylerin hareketlilik boyunca elde ettikleri öğrenme kazanımlarının tanınmasına olanak sağlar.
  2. Bireylerin ülke dışında elde ettiği yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştırır.
  3. Uluslararası platformda ülkelerin yeterlilik sistemlerine karşılıklı duydukları güveni arttırır.
  4.  Bireyin her türlü öğrenmelerinin tanınması sağlandığından bireyin hayat boyu öğrenmeye olan ilgisini artırır.
  5. Bir yeterlilik sistemi içinde yatay ve dikey geçişi kolaylaştırır.

 

ECVET ÜLKE İÇİNDE DE KULLANILABİLİR Mİ?

ECVET, ülkeler arası hareketliliğin yanı sıra ulusal düzeyde farklı eğitim ve öğretim sistemleri (örgün, yaygın ve serbest öğrenme) ile sektörler arasında da hareketliliği ve yeterliliklerin transferini güçlendirmektedir.