|

K

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Kredi toplama (credit accumulation)

Öğrenmekte olan kişilerin, öğrenme kazanımlarının art arda değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi yoluyla artan vasıflar veya bu vasıfların birimlerini edinmesi süreci.

 

Kredi (credit for learning outcomes (credits))

Bir yeterlilik vasıtasıyla edinilen ve tahakkuk edilen, başka bir öğrenme programından ya da yeterlilikten aktarılabilen öğrenme kazanımları

 

Kalifikasyon (qualification)

Yetkili bir kurum, bir şahsın birtakım standartlar doğrultusunda öğrenme kazanımları gerçekleştirdiğini kararlaştırdığında elde edilen değerlendirme ve geçerli kılma işlemlerinin resmi sonucu