|

M

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi Notu (ECVET points)

Bir yeterlilikte toplam ağırlıklı öğrenme kazanımlarının ve bir yeterliliğe ilişkin göreceli ağırlık birimlerinin sayısal gösterimi

 

Misafir olunacak kurum (host institution)

Misafir olunacak kurum öğretimi sağlar ve başarıyla gerçekleştirilen öğrenme kazanımlarını değerlendirir. 

 

Mutabakat Zaptı (memorandum of understanding (MoU))

Yetkili kurumlar arasında, kredi transfer ve toplama sistemini ortaya koyan, gönüllü olarak yapılan anlaşma. Söz konusu anlaşma, ECVET ile alakalı ilişkilere, yetkili birimlerin durumu müşterek olarak tasdik edilen ve devreye konan süreçleri vasıtasıyla resmiyet kazandırır ve buna ek olarak işbirliği ortağının plan ve prosedürlerini teyit eder. 

 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sağlayıcı (vocational education and training provider)

Eğitim ve öğretim hizmeti sunan bir kurum ya da kişi. Bu kişi veya kurumlar, özel olarak bu iş için organize edilmiş veya işlerinin bir parçası olarak öğretim hizmeti sunan işverenler gibi diğer organlar tarafından oluşturulmuş ya da aynı zamanda öğretim hizmeti veren bağımsız kişiler de olabilir.