|

N

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Niteleyici Hareketlilik (qualifying mobility)

Yurtdışında geçirilen süre ve elde edilen teknik beceleriler, kişinin kendi ülkesinde akredite edilebiliyorsa söz konusu hareketlilik niteleyici olarak addedilir. Teknik becerilerin edinimi için genellikle uzun süreli kalmaya ihtiyaç duyulur.