|

Strateji Belgeleri

Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi – 2014

Hayatboyu Öğrenme Strateji Belgesi – 2009

Avrupa Birliği 2020 Stratejisi

Türkiye Yeterllikler Çerçevesi Tebliği

Türkiye Yeterelilikler Çerçevesi Yönetmeliği

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi - Sunu