|

U

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (National qualifications framework (NQF))

Vasıfları, belirlenmiş birtakım kriterler bütününe göre sınıflandıran ve elde edilen öğrenme düzeylerini kapsayan; ulusal yeterlilik alt sistemlerini bütünleştirmeyi ve şeffaflık, erişim, devamlılık ve yeterliliklerin niteliklerini geliştirmeyi hedef alan döküman

 

Ulusal Yeterlilikler Sistemi (National qualifications system)

Öğrenimin tanınması ve kurumsal düzenlemelerin kalite güvencesi ile ilgili süreçlerinin geliştirilmesi,  tatbik edilmesi; yeterliliklerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi dahil eğitim ve öğretimi işgücü piyasasına bağlayan mekanizmalar ile ilgili etkinliklerin tümü. Ulusal bir yeterlilikler sistemi, her biri ulusal yeterlilikler çerçevesine atıfta bulunan birtakım alt sistemlerden meydana gelir .