|

Y

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Yeterlik (competence)

Profesyonel ve kişisel gelişimde bilginin ve bireysel, toplumsal veya çalışma ya da öğrenme durumlarında metodolojik kabiliyetlerin kullanılabilmesi için kanıtlanmış yetenek. Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde (European Qualifications Framework) yeterlik, sorumluluk ve özerklik varsayımlarıyla tanımlanır.

 

Yetkili Kurum (competent institution)

Katılımcı devletlerin kurallarına ve işleyişlerine göre nitelikleri veya niteliklerin öğelerini,  ECVET* ile ilgili kredi puanlarının dağıtılması veya öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi, doğrulanması ve tanınması gibi herhangi bir konuya ilaveten tasarlayan, ödüllendiren veya tanıyan kurum

*ECVET: The European Credit system for Vocational Education and Training
Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

Yaygın Öğrenme (informal learning (NFIL))

Yaygın öğrenme iş, aile ve boş vakit ile ilgili etkinliklerden ileri gelir. Yapılandırılmamıştır ve çoğu kez belgeleme ile sonuçlanmaz. Genellikle öğrenen kişi açısından kasıtsız olarak gerçekleşir.